.No.354

朱桑诺

轻型巡洋舰

 • 28
 • 6
 • 10  (50)
 • 40  (70)
 • 2
 • 25  (55)
 • 20  (45)
 • 12  (32)
 • 10
 • 23  (53)
 • 12  (28)
 • 40
 • 25
 • 25
 • ×0.9
 • ×1.7
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

活动奖励

为了对抗假想敌的轻型舰艇,意大利海军设计建造了佣兵队长级巡洋舰。根据设计和性能规格的不同,她们被分成了几个批次版本。朱桑诺是第1批次最早的该型巡洋舰。朱桑诺有着极高的航速,在试航中达到了接近40节的航速。但代价是防护较弱,几乎没有装甲。在41年的邦角海战中,朱桑诺和姐妹舰阿尔贝托·达·巴比亚诺号一起执行任务时遭到英国驱逐舰袭击沉没。