.No.360

轻型巡洋舰

 • 36
 • 0
 • 0  (0)
 • 33  (66)
 • 2
 • 40  (60)
 • 28  (53)
 • 30  (50)
 • 16
 • 74  (104)
 • 15  (25)
 • 32
 • 20
 • 35
 • ×0.9
 • ×1.5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

建造

虎级轻巡洋舰原本是普通的轻巡洋舰,原名帕勒洛丰,后改名为虎。在战争结束后一度停工。随着新式主炮研制成功,受美国伍斯特级影响,皇家海军决定以此级舰体为基础建造新式防空巡洋舰。虎号的主炮与高炮均为当时最新的全自动型号。有着很强的战斗力。虎号服役后长期作为舰队旗舰。